Els bancs i caixes tradicionals centren part de les seves inversions en activitats d’elevat risc que busquen el màxim benefici. Com a resposta social a la reestructuració bancària i als valors difosos pel moviment del 15-M, s’ha incrementat el nombre d’usuaris i inversions en la banca ètica. Aquest sector preveu tancar l’exercici de 2011 a Catalunya amb un rècord de clients.

L’entitat Finançament Ètic i Solidari (FETS) reconeix que les entitats més beneficiades són les que ofereixen dipòsits ètics d’estalvi i, no tant, les que es cenyeixen a crèdits d’inversió amb finalitats socials. El major exponent de les primeres seria Triodos Bank que ha crescut a Espanya un 60% més que l’any anterior, arribant els 17.300 clients a Catalunya. D’altra banda, Coop57 i Oikocredit es mantenen fidels a la cooperativa de crèdit i, tot i que creixeran, els augments seran més modestos ja que a causa de la crisi no hi ha tant estalvi.