La crisi del deute sobirà i la recent degradació del deute dels Estats Units alentiran la sortida de la crisi. JOSEP MARIA VALLS, assessor d'inversions de Renta 4 "Aquesta crisi serà llarga, molts analistes parlen d'una japonització a Europa i els Estats Units [...] La crisi pot durar tres o quatre anys." Tot i que els analistes estan d'acord que hi ha molta especulació, la fluctuació a la baixa dels mercats és el mirall d'una situació real: l'endeutament dels estats. JOSEP MARIA VALLS, assessor d'inversions de Renta 4 "Els Estats Units estan endeutats un 97%, Espanya un 60%. No estem tan malament, però aquí hi ha un problema de productivitat." SANTIAGO TORNÉ, treballador de la Borsa de Barcelona "Nosaltres hem de demanar molts diners i aquests diners els hem de pagar molt cars. Aquest diferencial que hem de pagar tant gros, que als alemanys no els passa, aquests diners s'haurien de destinar al foment de l'empresa i això no es podrà fer perquè s'hauran de destinar a pagar aquest deute que hem demanat." Des de primera hora del matí, els petits inversors s'han acostat a la Borsa de Barcelona per seguir l'evolució dels mercats en un agost que molts han descrit com la crònica d'una mort anunciada. ÁNGEL SÁEZ, petit inversor "Con muchos nervios, lo que pasa que el mes de agosto es un mes con poco movimiento y hay mucha gente fuera del parquet. Es un mes complicado cada año, este año un poco especial. " De moment, la borsa s'ha estabilitzat. Una situació que per a molts, és una flor que no fa estiu.

Aquest dilluns, l’Íbex-35 ha notat la volatilitat dels mercats. A primera hora s’ha disparat fins el 3% de guanys, però al llarg del matí les xifres s’han moderat i, finalment, ha registrat pèrdues.

La prima de risc va a al baixa

La compra de deute espanyol per part del BCE ha disminuït la prima de risc espanyola i s’ha situat al voltant dels 290 punts, després que divendres va cotitzar en els 370 respecte a l’alemany, el més solvent.

L’atenció se centrarà en l’obertura de Wall Street. Serà llavors quan es comprovarà si la degradació del deute americà farà trontollar de nou l’economia europea.