multes inspecció treball

(ACN/Redacció) La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) ha imposat 248 sancions per incompliment de la normativa laboral a empreses de Barcelona des de l’abril del 2022. Es tracta del resultat de la col·laboració entre la ITC i la Guàrdia Urbana de Barcelona, que des de fa dos anys treballen plegades per detectar irregularitats laborals durant les funcions d’inspecció i vigilància del cos policial.

Fins al febrer del 2023, la ITC va iniciar 467 investigacions, algunes de les quals continuen obertes. A conseqüència de les accions iniciades per la ITC, les empreses infractores han abonat 2.142.957 euros i 31 persones treballadores han estat donades d’alta a la Seguretat Social.

Contractació irregular de treballadors estrangers

Del total de sancions imposades, 199 són per matèria d’estrangeria, majoritàriament per treball irregular per compte aliè de persones extracomunitàries. En segon lloc, les sancions més imposades són en matèria de Seguretat Social (38), la major part de les quals per treball sense alta. I la resta, per frau en la contractació temporal (quatre) i per obstrucció a la tasca inspectora (set).