La població aturada de Barcelona va disminuir l’any passat en 27.600 persones, però bona part dels que van trobar feina va ser per pocs mesos. Ho revela l’informe El treball a Barcelona, elaborat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona, que s’ha presentat aquest divendres. L’any passat es van formalitzar a Barcelona més de 927.000 contractes, dels quals un 86 % van ser temporals. En l’àmbit sanitari i de serveis socials, la xifra s’eleva fins al 97 %.

La majoria dels contractes temporals que es van formalitzar l’any passat els van signar dones, un 53 %, i van ser registrats per persones d’entre 30 i 40 anys. A més, els contractes temporals que més van proliferar són els de molt curta durada -de menys d’un mes-, que representen un 46 % del total, mentre que si hi afegim els d’un a sis mesos el percentatge s’eleva fins al 65 %.

Però la temporalitat no afecta tots els sectors per igual. En l’àmbit sanitari i dels serveis socials, el 97 % dels contractes signats l’any passat no van ser indefinits. En segona posició es troben els treballadors d’activitats culturals, artístiques i d’oci, amb un 93 % de temporalitat.

La població activa s’envelleix

L’any 2015, es va produir un augment de la població ocupada de 8.400 persones i un descens de l’aturada de 27.600. La diferència entre una i altra xifra permet intuir una tendència preocupant: l’any passat es va restar població activa de totes les franges d’edat menys en els majors de 55 anys. El Consell Econòmic i Social de Barcelona explica que l’envelliment de la població activa pot atribuir-se a dos fenòmens. D’una banda la immigració de la població jove, que no troba oportunitats a la ciutat, i de l’altra l’augment de la població desanimada, que ni estudia ni treballa.

L’atur per districtes

L’Eixample, Sants-Montjuïc, Nou Barris, Sant Martí i Ciutat Vella concentren més del 63 % de les persones que cerquen treball, i si hi afegim Horta-Guinardó i Sant Andreu, el percentatge s’eleva per sobre del 84 %. A l’altra banda de la balança se situen Sarrià – Sant Gervasi, Gràcia i les Corts, que tan sols agrupen el 15 % de les persones aturades. Aquests tres últims districtes, alhora, són els que concentren el percentatge més gran d’atur femení i el menor d’estrangers desocupats.

L’estudi també destaca que aquells barris que concentren un major percentatge de població amb estudis superiors són també els que menys atur registren. Aquesta situació també es dóna a la inversa: les zones on hi ha més població amb formació escassa, també concentren els índexs d’atur més elevats.