(ACN) Després d’un 2021 marcat per la congelació de tarifes, arriba un 2022 en què la inflació derivada de la crisi de la covid-19 empenyerà a l’alça l’import de la majoria de serveis. Els problemes en la cadena de subministraments i l’encariment de les primeres matèries han provocat que l’índex de preus al consum (IPC) hagi registrat taxes superiors al 5 % durant la segona meitat del 2021, xifres sense precedents al llarg dels últims 30 anys.

Alguns serveis han optat per mantenir la congelació de tarifes pels efectes que encara s’arrosseguen de la pandèmia, mentre que el Govern espanyol intenta compensar la pujada del preu de la llum amb menys impostos.

Els peatges que encara es mantenen seran més cars

Enguany, la tarifa de les vies de pagament s’encarirà un 5,4% , prenent com a referència la variació interanual de l’IPC corresponent al mes d’octubre. Com que durant l’any 2021 els trànsits han estat menors que els previstos fa tres anys, la pujada d’aquest exercici s’aplicarà al 100 %. Així, l’augment dels peatges contrasta amb el descens de l’any passat, quan les tarifes es van rebaixar un 0,8 %.

Els peatges que encara estan vigents a Catalunya i gestionats per la Generalitat són el tram de la C-16 entre Manresa i Sant Cugat del Vallès i el tram de la C-32 que transcorre entre Castelldefels i el Vendrell, a més del túnel del Cadí i el túnel de Vallvidrera (ambdós formen part de la C-16).

Tarifes congelades a metro, tren i busos

L’ATM ja va anunciar fa setmanes que decidia congelar les tarifes del transport públic per fer front a l’impacte de la pandèmia entre els usuaris. A més, no caducarà l’oferta de títols i la seva validesa s’estendrà fins al desembre del 2022. De cara aquest any que ve, el consorci espera que es puguin recuperar els nivells de mobilitat en el transport públic anteriors de la pandèmia.

Les tarifes del taxi, més cares

Pel que fa al taxi, les tarifes 1 (laborables de vuit del matí a vuit del vespre), la 2 (laborables de vuit del vespre a vuit del matí i dissabtes i festius) i la 3 (preu tancat) s’incrementen un 2,8 %. La baixada de bandera augmenta en cinc cèntims, fins als 2,30 euros, i el preu per quilòmetre serà d’1,21 euros i 1,45 en les tarifes 1 i 2, respectivament.

Taxi

En canvi, la tarifa 4 (preu fix entre l’aeroport i el moll Adossat i viceversa) continuarà en els 39 euros. També es mantenen els suplements de 4,30 euros per a trajectes amb origen o destí a l’aeroport, amb origen al moll Adossat i per a un vehicle ocupat per 5-8 passatgers; els 2,5 euros als trajectes amb origen o destinació a Sants Estació i al recinte firal de Gran Via; i de 3,10 euros per a les nits especials (23 -24 de juny, 24-25 de desembre i 31 de desembre i 1 de gener).

L’aigua manté preus a la majoria de les cases

Pel que fa a les tarifes de l’aigua, l’AMB ha actualitzat la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), un dels components fixos dins la factura de l’aigua. Aquest 2022, la TMTR tindrà un augment mitjà del 3%, tot i que aquest no serà lineal. Els usuaris domèstics amb un tipus d’habitatge A o B no se’ls incrementarà la tarifa, mentre que a la resta de llars la pujada serà del 5,1 %. Segons dades de l’AMB, el 78 % dels usuaris domèstics viuen en un habitatge de tipus A o B, així que no notaran canvis en aquest aspecte. D’altra banda, l’AMB recorda que seguirà bonificant el 100 % de la TMTR a les famílies més vulnerables de la metròpolis. Segons va explicar a finals d’octubre el vicepresident executiu de l’AMB, Antonio Balmón, l’increment real sobre la població “és mínim, en molts casos de poc més d’un euro a l’any”.

aixeta aigua

El preu del gas s’enfila

La pujada més notable serà la del gas. L’actualització de les tarifes regulades (TUR) a partir d’aquest 1 de gener comportarà un increment del 5,48 % en la factura anual per al consumidor mitjà que se n’hagi acollit a alguna. Tot això tenint en compte que el Govern espanyol va prendre la mesura de limitar al 15 % el cost de la matèria primera. En cas que no s’haguessin establert límits, l’encariment de la factura del gas hauria estat molt superior.

Nova factura gas

L’impost de matriculació també puja

Un tribut que també pujarà aquest 2022 serà l’impost de matriculació, que el 2021 havia d’haver entrat en funcionament, però que es va decidir aplicar-li una moratòria per la crisi dels semiconductors. A partir de l’1 de gener, tots els vehicles hauran d’abonar l’impost —fins ara en quedaven exempts els vehicles que emetien menys de 120 g/km de diòxid de carboni—, que també s’incrementarà pels diferents trams existents.