local buit

(ACN) El total de persones censades pels serveis de l’Ajuntament de Barcelona que viuen en naus o locals abandonats, com el que s’ha incendiat aquesta matinada a la plaça de Tetuan, són 735. La xifra, que fa referència a un informe de l’abril del 2021, barreja famílies amb menors a càrrec i persones soles. D’altra banda, els serveis municipals tenen comptabilitzades 334 persones més que viuen com a barraquistes en solars ocupats de la ciutat. Tots aquests casos impliquen ciutadans que es considera que tenen una llar, però que no es digna. Per tant, en total hi ha 1.069 persones que a Barcelona viuen en infrahabitatges.

Sense accés a habitatge municipal

El pare i la mare que han mort aquesta matinada, així com la majoria de persones que es troben en aquestes circumstàncies, no tenien NIE i no podien accedir a un habitatge municipal. Aquest fre administratiu els impedia fins i tot inscriure’s a la borsa de sol·licitants d’habitatge municipal, fet que els va portar a perllongar la seva situació d’ocupants d’un local abandonat.

La dada de persones que viuen en aquestes condicions a Barcelona no és pública, però la Fundació Arrels l’ha aconseguit mitjançant una petició de transparència. La resposta oficial del consistori barceloní, tot i disposar d’aquestes dades, inclou l’advertència que detectar i comptabilitzar les persones que viuen en espais privats, com els locals, és una tasca “més complexa” que la de fer el seguiment dels solars.

Creixen el nombre de menors en aquestes circumstancies

En un informe previ, aquest del febrer del 2019, s’incloïa una altra variant: la dels menors d’edat. En aquell moment, el total de persones comptabilitzades que vivien en solars, locals o naus eren 853, un 20 % menys que enguany. Sobre aquell total, els infants representaven una quarta part: hi havia 208 nens i adolescents en situació d’infrahabitatge.