Aquest nou web està pensat per posar a disposició dels centres educatius diversos recursos i estratègies per treballar l’emprenedoria a les aules. El portal, a més, proposa diferents metodologies i pràctiques orientades a aquest objectiu.

El web destaca les característiques que haurien de tenir les persones emprenedores: la curiositat, la iniciativa, l’habilitat comunicativa, la responsabilitat, la creativitat, la planificació, el treball en equip i l’autoconfiança. De cadascuna d’aquestes habilitats, s’hi pot trobar material de treball a l’aula i un vídeo.

La Direcció General d’Eduació Infantil i Primària ha elaborat un document que també es pot trobar al web, amb l’objectiu de promoure les competències lligades a l’emprenedoria.