La comunitat educativa de Sant Andreu fa vuit anys que reclama més centres educatius públics al districte. Una demanda que es reforça amb els resultats d'un estudi que s'ha fet durant un any. Segons el treball, elaborat per la Coordinadora d'AMPA a partir de dades facilitades pel Consorci d'Educació, en aquest districte fan falta una escola d'educació infantil i primària i dos instituts més. JAUME MATAS, coordinadora d'AMPA de Sant Andreu "Des del curs 2008-2009 hem tingut bolets i ampliació de ràtios al districte. Aquest augment de ràtio s'ha reflectit en l'augment d'alumnes per aula de 25 a 27 i en bolets. On estem augmentat la ràtio estem baixant la qualitat de l'ensenyament públic." Les escoles que han hagut d'incorporar grups addicionals els darrers cursos es localitzen, sobretot, als barris de la Sagrera, el Congrés i els Indians i Sant Andreu. És en aquestes zones, diu l'estudi, on caldria crear un nou centre de primària. I per garantir plaça pública a tots aquests alumnes i continuïtat metodològica durant la secundària caldria construir al més aviat possible dos instituts. El més urgent seria el nou Institut Martí Pous, al recinte de la Fabra i Coats, i remodelar l'Institut Cristòfol Colom del Bon Pastor. També és necessari planejar un centre de formació professional públic. JOSEP MARIA USTRELL, coordinadora d'AMPA de Sant Andreu "El districte de Sant Andreu té un dels percentatges d'atur juvenil més alt de la ciutat. Caldria un centre d'ensenyament centrat en noves tecnologies, industrial, medi ambient... Uns ensenyaments que garantirien l'accés al món laboral d'aquests joves. " L'estudi també proposa la creació d'una Oficina d'Escolarització Municipal per evitar la segregació escolar que actualment existeix al districte. JAUME MATAS, coordinadora d'AMPA de Sant Andreu "Hi ha moltes escoles que estan, d'alguna manera, sobre demanades quan en altres hi ha una sota demanda. Això és un problema, perquè algunes tenen més alumnat immigrant que altres. Una de les solucions és crear una oficina de matriculació única que creés un repartiment equitatiu del districte i que no hi hagués diferències basant-se en la proximitat, el projecte educatiu...." Aquest és el tercer mapa escolar que les AMPA elaboren a la ciutat.

El document conclou que cal construir una escola d’infantil i primària i dos instituts més per absorbir la demanda de places. Les escoles del districte han hagut d’ampliar ràtios i incorporar grups addicionals des de fa vuit anys i actualment les places públiques de secundària no són suficients per donar continuïtat als alumnes que acaben els estudis de primària.

L’estudi també analitza altres aspectes com la segregació escolar, la necessitat de construir les escoles definitives per posar fi als barracons i la possibilitat de crear un centre de formació professional per intentar frenar l’atur juvenil.