Continuen les obres a la nova Escola dels Encants. Al setembre, però, està previst que comencin les classes des de P3 fins a quart de primària. L'edifici, amb un total de 4.150 metres quadrats, perd terreny de patis perquè creix en alçària fins a les cinc plantes. Així els espais quedaran més seccionats i perdran metres a l'exterior. Per compensar-ho, han ampliat terrasses i balcons. AGNÈS BARBA, directora de l'Escola dels Encants "Hem generat complicitats, força complicitats entre arquitectes, nosaltres -quan dic nosaltres vull dir tant mestres, com nens i pares- i amb el Consorci, i amb els arquitectes que es dediquen a tirar endavant l'obra, hem trobat els moments de compartir per mirar de fer alguna cosa que s'adapti més al nostre projecte sense saltar-nos les normatives ." Tot i que han hagut d'acceptar una aula d'informàtica que asseguren que no necessiten i un menjador que consideren massa gran, han aconseguit trencar la idea d'aula tancada generant finestrals, per recuperar el concepte de plaça amb el qual treballen. L'escola té un model pedagògic que situa els nens en el centre del sistema d'aprenentatge. Estan organitzats en tres comunitats per franges d'edat i tenen un sistema de reunions i debats. AGNÈS BARBA, directora de l'Escola dels Encants "La idea és que cada comunitat té un nucli que és on es genera el saber, l'aprenentatge, les relacions, els vincles... i d'aquest nucli -plaça- sorgeixen tots els diferents espais on ens trobem amb el coneixement, amb els reptes, amb els laboratoris, amb els museus... llavors, amb això, hem aconseguit de manera imaginativa poder-ho fer." El model també implica una obertura cap a la participació de les famílies. BEA MARTÍ, membre de la Comissió de Biblioteca i mare de P4 "Va haver una crida perquè tota la comunitat educativa que pogués i volgués, participés en la recollida dels materials i ajuda també els nens que també estan involucrats a fer les caixes, i cadascú en el seu ambient recollir les seves coses i també tancar d'una manera emotiva l'espai i preparar-nos per al nou." Per fer el trasllat, s'hauran d'esperar a finals d'estiu que l'altre edifici estigui enllestit del tot. Deixaran així enrere els mòduls que han fet servir aquests sis primers anys. Les dimensions del nou equipament no permetrà ampliar-lo a institut en un futur, però des de la Direcció del centre se seguirà treballant perquè, quan promocionin alumnes de sisè, el barri disposi d'un institut amb unes pautes pedagògiques que continuïn el seu sistema d'aprenentatge.

La Direcció de l’escola, amb la comunitat educativa, ha mantingut un diàleg de permanent amb el Consorci d’Educació i la direcció de l’obra per adaptar tant com fos possible les normatives i les possibilitats constructives al model pedagògic del centre.

L’Escola dels Encants treballa per ambients, més que per aules, i s’estructura en tres comunitats d’alumnes per grups d’edat. Els estudiants s’autogestionen el temps, prenen acords a través d’assemblees i votacions, i durant una part de la jornada poden circular de manera lliure per l’escola.

L’Escola dels Encants va demanar des del primer moment al Consorci d’Educació que es pogués finalitzar la formació fins al batxillerat. Ara és clar que les dimensions de l’edifici nou no ho permetran, però no descarten treballar perquè hi hagi un nou institut al barri amb una metodologia d’aprenentatge similar, on puguin anar els 50 primers alumnes que acabin sisè. Això serà el setembre de 2018.