Les bones previsions segueixen la tendència dels darrers anys i es deuen, segons el Gremi de Pastisseria, a la recuperació econòmica i a la revaloració dels productes artesanals. Asseguren que es tracta d’un producte de curta durada i que aquells que es venen durant dies als supermercats contenen conservants artificials.

La previsió de vendes apunta a una pujada propera al 3 % i només a Barcelona i rodalia permetria vendre uns 590.000 tortells.