Durant l’any passat es van moure en aquest port 973.000 contenidors tant d’importació com d’exportació. De fet és la xifra rècord que es va assolir també l’any 2007, just abans que comencés la crisi econòmica. El creixement més important s’ha detectat en les exportacions amb un increment del 4,5 % respecte de 2012. El tràfic de vehicles nous també s’ha vist incrementat en un 6%. Pel que fa a productes petrolífers, el port s’ha convertit en un centre de distribució de la regió mediterrània, sobretot la gasolina i el fuel, en què els increments de tràfic s’han disparat un 88 i un 107% respectivament. La Xina continua sent el principal agent d’exportacions i importacions i representa el 21% d’aquesta activitat.

Els altres principals mercats són els Emirats Àrabs, Turquia i els Estats Units. Cal destacar l’augment d’un 6% dels passatgers que va rebre el port, dels quals 2,6 milions van ser creueristes. Per contra, el sector que ha patit la davallada més gran ha estat el referent als transbordaments, amb una disminució de l’activitat en un 37%. Segons el president del Port, Sixte Cambra, el Port de Barcelona treballa per millorar aquest tipus de trànsit.