El Clúster Espanyol de Turisme i Salut està integrat per la Federació Nacional de Clíniques Privades (FNCP), l’Associació Nacional de Balnearis (ANBAL), la Federació Empresarial de la Dependència (FED), la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) i la Confederació Espanyola d’Agències de Viatges (CEAV).

Catalunya en aquest context té un paper destacat pels seus nombrosos centres sanitaris i infraestructures turístiques d’excel·lència. Segons un estudi de mercat realitzat per l’FNCP, el volum total de negoci dels països receptors de turistes sanitaris supera els 7.400 milions de dòlars. A Espanya el mercat és a prop dels 140 milions d’euros però les estimacions per a 2015 el situen al voltant dels 500 milions d’euros.