ESTHER SÁNCHEZ, secretària d'Ocupació i Relacions Laborals "Si aconseguim trascendir el que és la dada puntual del mes de gener, doncs veurem que hi ha indicadors que ens apunten a una possible tendència a la millora." JOSEP MARIA ÀLVAREZ, secretari general d'UGT "Em sembla molt bé si en comptes de conseller fos pitonissa. Però, com que és conseller, doncs el que desitjo és que em diguin com ho farem, i quines són les polítiques que pensa tirar endavant el govern de la generalitat per redreçar aquesta situació. I fins al dia d'avui, no he sentit res."