A partir de l'1 de novembre tothom que s'allotgi en un establiment turístic pagarà una nova taxa. Només en quedaran exempts els menors de 16 anys, els usuaris de programes subvencionats de vacances i els creueristes que no passin més de 12 hores a Barcelona. L'import de la taxa dependrà de la categoria de l'establiment. A Barcelona, als hotels de cinc estrelles hi haurà un suplement de dos euros i mig, als de quatre estrelles, d'un euro amb 25 i per a les altres categories d'hotels i la resta d'establiments turístics la taxa serà de 75 cèntims. Uns suplements que a la resta de Catalunya seran en general més baixos. FRANCESC HOMS, portaveu del govern "Aquest diferencial és fruit de l'acord del mateix sector, i particularment també del coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, evidentment això voldrà dir que la ciutat de Barcelona, que és una destinació de primer ordre, com a conseqüència d'aquest major esforç doncs també tindrà per descomptat un major ingrés." Concretament, la recaptació d'aquesta taxa a Barcelona es repartirà al 50 per cent entre l'Ajuntament i la Generalitat. A la resta de Catalunya, en canvi, el govern català es quedarà un 70 per cent del que s'ingressi.

Només quedaran exempts de la nova taxa els menors de 16 anys, els usuaris de programes subvencionats de vacances i els creueristes que no passin més de 12 hores a Barcelona. L’import de la taxa dependrà de la categoria de l’establiment.

A Barcelona, als hotels de cinc estrelles hi haurà un suplement de dos euros i mig, als de quatre estrelles, d’un euro amb 25 i per a les altres categories d’hotels i la resta d’establiments turístics la taxa serà de 75 cèntims. Uns suplements que a la resta de Catalunya seran en general més baixos.

Concretament, la recaptació d’aquesta taxa a Barcelona es repartirà al 50 per cent entre l’Ajuntament i la Generalitat. A la resta de Catalunya, en canvi, el govern català es quedarà un 70 per cent del que s’ingressi.