El 2012 és un any de rècord al Port de Barcelona. En els primers mesos de l’any se n’han incrementat un 7% les exportacions. Concretament, el mes de juliol ha registrat la xifra més alta assolida al port des que se n’avalua el tràfic de contenidors, amb 54.420 TEU transportats cap a l’exterior. Aquesta xifra supera l’últim rècord, marcat l’agost de 2011.

Amb el mercat interior afeblit per la crisi, les exportacions són clau. La Xina és el principal comprador, seguida per la Unió dels Emirats Àrabs, Turquia, Algèria i els Estats Units. Les mercaderies amb un creixement de les exportacions més destacat són els vehicles nous i els granels sòlids.