Són dades que es desprenen de l’Estudi sobre les Estratègies de Control de les Noves Tecnologies a l’Empresa, publicat per Ribas y Asociados. Un informe que ha analitzat empreses de, com a mínim, 500 treballadors i amb facturació de 50 milions d’euros l’any. Firmes que són susceptibles de tenir fugues d’informació i més tenint en compte el context de crisi econòmica actual.

Més tolerància amb l’ús personal dels ordinadors a la feina

Tot i aquesta amenaça les companyies mostren una tolerància creixent amb l’ús personal dels sistemes informàtics corporatius. Això s’explica segons els autors de l’estudi per dos factors: d’una banda, la incorporació al mercat laboral de l’anomenada generació digital i, de l’altra, el pes creixent de les xarxes socials com a eina de treball.

Un 67% de les empreses analitzades no tenen cap mena de mecanisme tècnic per preveure aquest tipus de delicte. Del que sí que disposen la majoria és de normes d’ús dels recursos TIC corporatius, però només un 15% realitzen un control continuat del seguiment.

Pel que fa als incompliments detectats, el 38% són relacionats amb l’ús per a finalitats personals. El 17% es refereixen a descàrregues i el 16% dels incidents tenen a veure amb danys informàtics.

D’entre totes les dades recollides per l’estudi sorprèn també que el 26% de les empreses enquestades declaren no disposar de cap mecanisme per evitar l’emmagatzematge d’informació en suports extraïbles, com ara un CD o un llapis de memòria.

L’informe també analitza quines accions emprèn l’empresa en cas de detectar infraccions. Només el 13% acaben amb l’acomiadament del treballador.

Reptes de futur en matèria de seguretat

Pel que fa als reptes de futur en matèria de seguretat, els experts alerten que les polítiques d’estalvi estan conduint a una absència de control i assenyalen com a exemple el sector públic. També destaquen que els dispositius mòbils cada vegada tenen més capacitat i això incrementa el risc de còpies de material privat. Un risc que es dispara si es té en compte que molts empleats, seguint ordres de l’empresa, utilitzen el seu dispositiu personal per treballar.