JOAN RAMON ROVIRA, cap d'estudis de la Cambra de Comerç "S'ha fet a directius d'empreses i se'ls hi ha preguntat respecte de quina era la seva opinió pel que feia a l'impacte econòmic a la seva empresa d'una situació d'estat propi. No se'ls hi ha preguntat, i s'hi ha fet molt d'èmfasi, quina era la seva opinó política en referència a la independència o no independència de Catalunya. El que treiem és que gairebé un 62% del teixit empresarial català, ens estan dient que per a ells, una situació amb estat propi, no tindria conseqüències negatives."

L’enquesta de la Cambra de Comerç s’ha fet a 802 empreses catalanes, un 61,8% de les quals asseguren que la possible independència de Catalunya no afectaria el rendiment dels seus negocis. Un 25,4% creu que afectaria les seves empreses de forma positiva, mentre un 13,8% creu que afectaria de forma negativa. Un 36,4% opina que els efectes de la independència serien neutres i un 24,3% creu que serien incerts.

Malgrat el resultat de l’enquesta, el director de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Ramón Rovira, ha declarat que l’entitat no es posiciona amb el resultat del sondeig i que només pretenen valorar l’impacte econòmic que tindria Catalunya si tingués un estat propi.

L’enquesta també filtra els resultats obtinguts en funció dels sectors als quals pertanyen. Destaca que un 35,9% dels empresaris del sector de la construcció veu la independència de manera positiva, mentre que un 18,5% de les empreses enquestades del sector de la manufactura hi veu conseqüències negatives.

Vendes concentrades a Catalunya

L’enquesta també deixa entreveure que el 64,2% dels empresaris catalans concentra les seves vendes a Catalunya, mentre que el 22,5% ho fa a la resta de l’estat i el 13,6% a l’estranger. Les empreses que centren les seves vendes a Catalunya són, majoritàriament, les del sector de la construcció, en un 86,4%, mentre que del sector de la manufactura només ho fan un 39,6%.

Pel que fa a les empreses enquestades, un 37,1% de les microempreses es posiciona a favor de la independència, mentre aquest percentatge és força inferior a les empreses enquestades de major dimensió.

Un 89,5% de les empreses catalanes enquestades també ha declarat que no tenen problemes per vendre fora de Catalunya, però un 6,5% sí que s’han trobat amb obstacles de forma ocasional, i un 2,2% de les empreses declaren tenir molts obstacles per vendre fora del país. Les empreses d’aquest últim grup acostumen a pertànyer al sector de la manufactura i del comerç.