Concretament, el salari mitjà anual de les treballadores a Catalunya el 2015 va ser de 20.946,56 euros, 6.568 euros a l’any menys que el sou d’un home.

Alba Garcia, secretària de Dones, Diversitat i Polítiques LGTBI de CCOO, ha demanat a empreses i administracions que s’impliquin per promoure plans d’igualtat. Diu que, tot i no eliminar immediatament les bretxes salarials, són el millor instrument per evitar les bretxes salarials i també qualsevol tipus de discriminació laboral.

Altres conclusions de l’informe són que la diferència entre els salaris de dones i homes s’accentua a partir dels 45 anys i que el 70 % dels treballadors que perceben ingressos per sota del salari mínim interprofessional són dones.

El concepte de bretxa salarial és un indicador que avalua les desigualtats de gènere en ingressos com el salari. Aquesta diferència de sou entre homes i dones inclou la remuneració en metàl·lic o en espècie pagada a un treballador per la feina realitzada, juntament amb el salari pel temps no treballat; els ingressos nets procedents de la feina per compte propi; els ingressos totals de la feina per compte d’altri, i la feina per compte propi.