El cost de la construcció de la Línia 9 del metro entre els anys 2002 i 2016 ascendeix fins a gairebé 7.000 milions d’euros, que suposen un 251,5 % més que les previsions inicials d’ara fa 18 anys. Així ho conclou un informe de més de 100 pàgines de la Sindicatura de Comptes, que ha fiscalitzat el procés de contractació i l’excés de diners invertits en aquestes obres. Concretament, el document recull que el cost total final s’ha enfilat fins als 6.914,47 M €, quan en el moment d’encarregar les obres es va preveure invertir-hi menys de 2.000 M. Dit d’una altra manera: s’ha detectat un sobrecost de 5.000 M € en 14 anys.

L’informe, elaborat per encàrrec del Parlament de Catalunya, també apunta que en alguns expedients adjudicats no consta “cap justificació” de les puntuacions atorgades als licitadors i afegeix que en alguns expedients adjudicats “no es van preponderar els criteris quantificables de forma automàtica respecte dels que requerien un judici de valor“.

De fet, la sindicatura posa el focus en una adjudicació de l’any 2011 que, diu, podria haver incomplert la Llei de contractes del sector públic. És la que fa referència a l’assistència tècnica per a l’enginyeria d’integració dels sistemes i infraestructures de la línia. Segons l’organisme, el contracte es va adjudicar a una UTE una de les empreses de la qual tenia com a administrador únic “JLQ”, aleshores també president de l’empresa pública Infraestructures.cat. Es tracta de Joan Lluís Quer, ja investigat per adjudicacions irregulars.

“Fraccionament indegut de contractes”

El document també posa el focus en 10 expedients adjudicats per GISA i IFERCAT els anys 2009 i 2010. L’organisme ha detectat “incidències” relacionades amb els objectes i la tipologia dels contractes, els imports i les dates i acaba concloent que va haver-hi un “fraccionament indegut”. A més, d’acord amb l’informe, es van modificar “aspectes essencials” d’alguns contractes i “no es van acreditar suficientment les raons d’interès públic” que justifiquessin aquests canvis.

La Sindicatura de Comptes recorda que, a data 31 de desembre del 2016, les obres ja acumulaven aleshores 10 anys de retard, ja que les previsions inicials apuntaven que les obres estarien acabades l’any 2007. Actualment, 17 anys després de l’inici de la construcció, la línia encara no està acabada.