Catalunya Banc assumeix una mala praxi bancària amb les preferents davant de la justícia. Una parella de la Sagrera ha portat l’entitat davant dels tribunals. Fins ara, aquests casos s’havien resolt mitjançant l’arbitratge.

Segons els advocats de la defensa, del bufet Nilsson&Hobeich, la part demandada ha enviat un assentiment a la demanda amb què dóna la raó a l’altra part, en aquest cas, els clients afectats. La sentència, que encara no s’ha dictat, resoldrà a favor de la parella i demanarà a l’entitat que els retorni 32.000 euros més interessos. La decisió judicial, però, no crearà jurisprudència.

La segona entitat que ha rebut més diner públic, la que negocia menys dacions en pagament

Precisament aquesta setmana, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va denunciar que CatalunyaCaixa (ara Catalunya Banc) és la segona entitat espanyola que més diners ha rebut de l’Estat espanyol per sanejar els comptes: fins a 10.000 milions d’euros a través del FROB. Ni l’entitat ni l’Estat, però, no s’han compromès a aturar els desnonaments ni a destinar pisos buits a lloguer social.

La PAH va fer públic un comunicat en què explicava que, després de dos mesos de negociacions amb representants de l’entitat, els afectats per la hipoteca han decidit reprendre les accions de denúncia contra CatalunyaCaixa amb accions “pacífiques però contundents” fins que l’entitat rescatada no ofereixi una solució satisfactòria per a les 321 sol·licituds de dació en pagament, de les quals fins ara només ha negociat 11.