La crisi ha afectat totes les categories laborals. L'estudi destaca que tant els directius com els caps o els treballadors han reduït el poder adquisitiu des de 2007. Tot i això, la diferència salarial entre uns i altres és encara molt gran. El 2012, el sou mitjà d'un directiu a Espanya es va situar en prop de 75.000 euros anuals, mentre que el d'un treballador va ser d'una mica més de 21.000. Per això creuen que cal buscar noves fórmules per ser més competitius. ERNESTO POVEDA, president del grup ICSA "Hem d'anar a un model retributiu que sigui sostenible, que les empreses puguin assolir que motivi als treballadors, a totes les parts i que tingui una equitat entre les parts més raonable". L'informe també assenyala agunes excepcions. Els directius del sector industrial van augmentar un 3% de mitjana els sous gràcies al creixement de l'exportació. Una situació que contrasta amb la del sector financer. Per primera vegada ja no és on més es cobra. Els autors de l'estudi creuen que el descrèdit dels últims anys hi ha jugat un paper important. Pel que fa a la resta de països, els sous a Espanya continuen sent més baixos. A Itàlia, per exemple, un treballador cobra un 23% més i a França un 21%.

Els resultats es desprenen de l’estudi Evolución de las retribuciones 2007-2012, de la consultora de recursos humans ICSA i l’escola de negocis EADA, a partir de la mostra de les dades salarials de 80.000 treballadors espanyols, que analitza les retribucions mitjanes i la relació que tenen amb el cost de vida per observar com ha evolucionat el poder adquisitiu.

Per categories, l’estudi estableix que els directius han passat d’un sou de 68.7000 euros anuals el 2007, a 75.100 l’any 2012. Els caps, per la seva banda, dels 34.800 euros als 37.700 euros i, per acabar, els empleats, de 19.500 fa cinc anys a 21.400 enguany.

L’estudi deixa palès que la crisi econòmica ha provocat un estancament de les remuneracions. Els directius i, fins i tot, els caps, més acostumats a la consecució d’objectius i, per tant, a una remuneració més variable, han vist caure les retribucions que perceben. Segons aquest treball, el 2012 va apuntar a un lenta recuperació del salari mitjà dels directiu (habitualment, més flexible) que creix un 3%. Però en el cas dels caps i empleats, assegura que hi ha una pràctica congelació salarial, ja que els moviments de sou estan més vinculats als convenis col·lectius.