Carrer del barri de la Clota

Barcelona només té quatre barris on no hi ha cap terrassa: la Clota, Torre Baró, el Coll i la Font d’en Fargues. Són barris que estan aïllats entre si, dos a Horta-Guinardó, un a Gràcia i un a Nou Barris. No són els més petits de la ciutat ni tampoc els menys habitats, excepte la Clota. En aquest cas, sí que es tracta del que té menys habitants de tot Barcelona (669 persones).

Si analitzem el nombre d’habitants de cada zona, Torre Baró és el setè amb menys població de Barcelona (2.908), el Coll el 13è (7.611) i la Font d’en Fargues el 17è (9.527). Al mig, hi ha altres barris amb més pocs veïns però amb més terrasses, com Vallbona, la Marina del Prat Vermell o Can Peguera. Si, en canvi, ens mirem la superfície que ocupa cada territori, Torre Baró escala moltes posicions i se situa entre els 13 barris més grans de la ciutat.

Milers de cadires de diferència entre barris

A l’altra banda de la balança, la Dreta de l’Eixample té més de 10.000 cadires en terrasses, segons les darreres dades publicades per l’Ajuntament. És el barri que en té més amb molta diferència: n’hi ha 10 vegades més que a les Tres Torres o el Baix Guinardó i més del triple que a Sants o el Poble-sec. Altre cop, la diferència no és proporcional al nombre d’habitants de cada territori, ja que entre la Dreta de l’Eixample i Sants hi ha molt poca diferència de veïns.

La desproporció també és destacable entre la Vila de Gràcia i el Gòtic. Al Gòtic hi ha més del doble de terrasses que a Gràcia (4.584 vs. 1.988), però en canvi té menys de la meitat d’habitants (22.748 vs. 49.850).

Les dades corresponen al segon semestre del 2022 i s’actualitzen semestralment, ja que les llicències tenen una vigència anual. Per aquest motiu, les variacions que s’hagin produït en els darrers mesos encara no es reflecteixen a les xifres oficials. A més, és important remarcar que el 2023 la variació també inclourà la consolidació (o no) de les terrasses autoritzades provisionalment per la pandèmia.