A Barcelona hi ha 6.501 terrasses, que sumen un total de 30.427 taules i 116.270 cadires, segons les darreres dades publicades per l’Ajuntament. Això vol dir que hi ha set cadires per cada 100 barcelonins. Una de cada tres es concentren a l’Eixample (33,7 %), i en concret als barris de la Dreta de l’Eixample i l’Antiga Esquerra de l’Eixample. Tot i això, aquests no són els més grans de la ciutat ni tampoc els que tenen més població. A l’altra banda de la balança, hi ha quatre barris on no hi ha cap terrassa: la Clota, Torre Baró, el Coll i la Font d’en Fargues.

A més de l’Eixample, el nombre de terrasses és especialment alt al centre de Barcelona i el litoral, coincidint amb els punts de la ciutat amb més turisme. De la façana marítima, només se’n desmarca la Marina del Prat Vermell, l’únic barri amb sortida al mar que té poques taules i cadires a la via pública. Cal tenir present, però, que inclou el Port i la Zona Franca. En la mateixa línia, a les zones de muntanya el nombre de locals amb espai exterior també és baix.

La Dreta de l’Eixample, el barri amb més cadires per habitant

Si tenim en compte el nombre d’habitants que hi ha a cada territori, el repartiment de terrasses no és proporcional. Hi ha un barri, Can Peguera, en què no hi ha ni tan sols una cadira per cada 100 habitants, mentre que en altres zones en toquen gairebé 25. Destaquen la Dreta de l’Eixample (24,6 cadires/100 habitants), el Gòtic (20,2) i la Vila Olímpica del Poblenou (19,7).

Els barris amb més cadires de terrassa per habitant es concentren a l’Eixample, el centre de la ciutat i el litoral. En canvi, les zones de muntanya no són les úniques on la ràtio és baixa: hi ha 12 barris amb menys de dues cadires per habitant. La majoria es troben als districtes d’Horta-Guinardó (6) i Nou Barris (4), però també a Gràcia (2).

Terrasses d’1,2 m² vs. una única terrassa de 360 m²

De mitjana, les terrasses de Barcelona tenen entre quatre i cinc taules i gairebé 18 cadires. Pel que fa a l’extensió, ocupen una superfície 11,66 metres quadrats. Tot i això, la mida de les terrasses és molt variable. Les més petites fan 1,2 m² i tenen només una taula i dues cadires. D’aquestes, n’hi ha 54 a tota la ciutat. Per contra, n’hi ha 10 que tenen més de 100 m². La més gran, i amb molta diferència, fa 360 m² i té 18 taules i 72 cadires. La trobem a les Corts, al número 589 de l’avinguda Diagonal.

Les dades corresponen al segon semestre del 2022 i s’actualitzen semestralment, ja que les llicències tenen una vigència anual. Per aquest motiu, les variacions que s’hagin produït en els darrers mesos encara no es reflecteixen a les xifres oficials. A més, és important remarcar que el 2023 la variació també inclourà la consolidació (o no) de les terrasses autoritzades provisionalment per la pandèmia.