(ACN) Barcelona va tancar el 2022 amb 9,7 milions de turistes allotjats en hotels i habitatges d’ús turístic, un volum equivalent al 81,2 % del registrat el 2019, abans de la pandèmia. En total, aquests visitants han fet 29,8 milions de pernoctacions, un 90,9 % en relació amb el 2019. A més, l’estada mitjana de nits ha augmentat fins a les 3,1, un 11,9 % més que les 2,7 que es registraven tres anys abans.

Barcelona, líder en turistes internacionals

El turisme internacional representa el 79 % dels visitants de l’any passat, però el nacional va créixer un 6,8 % respecte al 2019. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) difoses per l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona manté el lideratge en l’arribada de turistes internacionals de les principals destinacions urbanes de l’estat, per davant de Madrid, Palma o Sevilla.

Els principals mercats emissors han estat els Estats Units (802.545) i França (664.972), seguits del Regne Unit (548.277), Itàlia (440.858) i Alemanya (433.972). La Xina, Rússia i el Japó segueixen amb una davallada de visitants.

L’impacte en l’economia de la ciutat

El regidor de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha valorat favorablement les dades i ha destacat que Barcelona ha assolit gairebé la plena ocupació dels allotjaments turístics. També ha apuntat que “cal consolidar la tendència a una major presència de visitants nacionals, ja que és un perfil que presenta una gran complicitat amb la vida local”, ha apuntat.

En aquest mateix sentit s’ha referit a l’impacte del turisme en el conjunt de l’economia de la ciutat: “Ha contribuït a consolidar el comerç de proximitat, de forma que l’aportació del turisme és molt important i també ha tingut un impacte decisiu en el sector cultural i els museus que han registrat xifres superiors al 50 %, la qual cosa ha ajudat a la seva normalització i recuperació de l’activitat“.

Creix la despesa del turista

També cal destacar que, segons es desprèn de l’enquesta de perfil i hàbits dels turistes de l’Observatori del Turisme a Barcelona, la despesa dels visitants durant l’estada a la ciutat l’any 2022, sense comptar el transport d’arribada, va ser de més de 7.600 milions euros, un 9 % inferior al 2019 (8.437,5 milions d’euros) i 195,4 % superior al 2021 (2.596,5 milions d’euros).