El pla, que s’ha presentat en un acte a la seu de Barcelona Activa, es divideix en quatre eixos: l’orientació professional, la promoció de la formació i la capacitació, el foment de l’ocupació i vetllar per unes condicions de treball dignes. Aquests quatre capítols inclouen les 39 mesures que s’han definit conjuntament amb un cinquantena d’associacions juvenils, veïnals, empresarials i sindicats, entre d’altres.

La intenció del govern amb aquest pla és garantir la igualtat d’oportunitats amb independència del barri, el gènere o el nivell de formació. En aquest sentit, es busca ampliar el ventall de perfils que podran participar d’aquests mesures. És el cas, per exemple, d’aquells que presenten un risc d’exclusió més elevat de joves amb problemes de salut mental, amb discapacitats o que fins als 18 anys han estat sota la tutela de la DGAIA. En aquest sentit també es potenciaran els programes de segona oportunitat o específics per a joves amb baixes qualificacions. Es persegueix adaptar molt bé les accions al nivell formatiu o a les circumstàncies del jove. També es treballarà en el col·lectiu de joves que han marxat a l’estranger.

Per aprofundir en la promoció de la millora de les condicions laborals per als joves s’han definit diverses mesures, entre les quals hi ha la sensibilització des orientadors i formadors, l’elaboració d’informes periòdicament i, en especial, es condicionaran els ajuts a la contractació de joves a empreses que acreditin bones pràctiques en la matèria.

Nous òrgans per assegurar-ne el compliment

Per controlar que les mesures del pla es porten a terme s’han creat tres organismes diferents. El principal és una comissió executiva, que es reunirà cada tres mesos per fer el seguiment del pla. També hi haurà un taula de seguiment, que es veurà anualment, i un consell assessor, del qual encara s’ha de definir el funcionament.