L’agència ha destacat la gestió econòmica de la ciutat, l’estabilitat pressupostària i una liquiditat favorable. L’aspecte negatiu dels resultats és que Standard&Poor’s no veu factible apujar el ràting de Barcelona. Això es deu a la relació econòmica entre el govern municipal i el central. Tot i això, la valoració d’Espanya no ha minvat la posició de la capital catalana.