La proposta és clara. Demanar al Govern espanyol que freni els desnonaments de les famílies que no poden fer front al pagament de les hipoteques. Per això proposen una moratòria de tres anys a les famílies que no han pogut assumir, com a mínim, les darreres tres quotes del crèdit bancari. GIANFRANCO PANI, portaveu d'ADICAE "No consisteix a no pagar. Consisteix a suspendre durant un temps determinat el pagament, sobretot els interessos generats pel capital. Es tracta de pagar només una part i ajornar el pagament de l'altra part." A aquesta moratòria només s'hi podrien acollir les famílies que tenen una hipoteca d'entre 200.000 i 300.000 euros i que demostrin que no poden fer front a les quotes per causes sobrevingudes, com per exemple estar a l'atur des de fa anys. A la ciutat de Barcelona se'n podrien beneficiar més de 30.000 famílies. Si finalment s'aprovés la moratòria no només s'hi podrien acollir els beneficiaris del crèdit, sinó també els avalistes. Una mesura que la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca considera insuficient. Ells aposten per donar el pis als bancs a canvi da saldar tota la hipoteca i reconvertir el parc de pisos actual. ADA COLAU, portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca "Estaríem parlant que aquests mateixos habitatges hipotecats es reconvertissin en un lloguer assequible en què la família no hagués de destintar més del 30 % dels seus ingressos a pagar-lo." Tots dos grups sí que coincideixen que s'ha de modificar la Llei hipotecària.

L’ADICAE proposa que el Govern espanyol aprovi un real decret llei per tirar endavant una moràtoria de tres anys, ampliable fins a cinc, per evitar els desnonaments de les famílies. En el cas que s’aprovés, s’hi podrien acollir les famílies que tenen un crèdit bancari d’entre 200.000 i 300.000 euros i els deutors que ja han iniciat el procés judicial d’execució hipotecària. També s’hi inclourien els avalistes. Només hauran d’acreditar la insuficiència de recursos per fer front a les quotes.

Amb aquesta mesura el que s’aconseguiria és que les famílies paguessin només una part de la quota mensual de la hipoteca. Així, els interessos del crèdit es pagarien més endavant.

Des d’ADICAE reconeixen que aquesta mesura només ha de ser temporal i per un temps determinat. Diuen que cal reformar la Llei hipotecària per evitar que segueixi creixent el nombre de famílies que no poden fer front a l’hipoteca.

Altres propostes

Associacions com Plataforma d’Afectats per la Hipoteca reconeix que és una bona solució però no la més adequada. Asseguren que, si entra en vigor el text, el que s’aconseguirà és agreujar el problema. Per això creuen que la millor opció és la dació en pagament de  caràcter retroactiu. És a dir, que les famílies que no puguin pagar la hipoteca entreguin el pis al banc i el deute quedi saldat.

A més, creuen que s’hauria de reformular el parc de pisos que hi ha actualment. Asseguren que el 90% dels immobles són de propietat privada. Per això, demanen a l’Administració que reconverteixi aquests pisos privats en pisos de lloguer.

Calculen que gairebé 60. 000 persones no poden pagar la hipoteca, de les quals més de 30.000 són a la ciutat de Barcelona.