VALERIANO GÓMEZ, ministre de Treball "El Gobierno prefiere un empleo que un parado. Y alguna de las medidas que ponemos en marcha están destinadas a facilitar el empleo, precisamente de aquellos desempleados, como son nuestros jóvenes, que están con mucho en peor situación."

La jornada laboral dels contractes de formació es redueix del 85% al 75%

de la jornada habitual, perquè la persona contractada destini la resta del seu temps a la formació. Fins ara aquest contracte s’adreçava només a joves d’entre 16 i 25 anys sense qualificació professional.

El ministre Gómez argumenta que a Espanya també hi ha 300.000 joves d’entre 25 i 30 anys sense qualificació que els permeti accedir a la formació professional. Ells són l’objectiu d’aquesta mesura, que s’aplicarà de forma transitòria fins al 31 de desembre de 2013. El Govern espanyol ha optat per modificar el contracte de formació i no el de treball a temps parcial perquè, segons el ministre, està funcionant força bé durant la crisi: el 15% dels assalariats treballen a temps parcial, pràcticament el doble que fa vuit anys.

Encadenar contractes temporals sense límit

Durant els propers dos anys, també se suspèn l’aplicació de la clàusula de l’Estatut dels Treballadors que, des de la reforma de 2006, obligava a fer indefinits els treballadors que signessin més de dos contractes amb més de 24 mesos de durada total en un període de 30 mesos.

Valeriano Gómez ha assegurat que aquest precepte es restaurarà quan passi la crisi, però que ara mateix cal evitar que els empresaris acomiadin aquests treballadors que ara com ara no poden fer indefinits. Els sindicats, en canvi, consideren que s’està fent un pas més cap a la precarització d’un mercat de treball en què més del 25% dels treballadors tenen un contracte temporal, la segona taxa més alta d’Europa després de Polònia.

Pròrroga de l’ajut de 400 euros

L’única de les mesures aprovada avui que ha estat benvinguda pels sindicats és la pròrroga fins al 15 de febrer de 2011 del subsidi de 400 euros per als treballadors que han esgotat totes les prestacions d’atur. Segons ha dit el ministre portaveu, José Blanco, era una qüestió de “justícia social”.

El decret de mesures urgents també amplia el termini durant el qual el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) seguirà pagant fins a vuit dies d’indemnització per acomiadaments objectius (que comporten una indemnització per part de l’empresari de 20 dies per any treballat). La posada en marxa del Fons de Capitalització, en què empresaris i treballadors contribueixen a una caixa comuna per finançar l’acomiadament, s’endarrereix com a mínim fins a 2013. Llavors caldrà tornar a negociar amb els agents socials el funcionament d’aquest fons, que en el context de crisi econòmica actual els experts han considerant inviable.