Creació i internacionalització
Ferran Mascarell ha dit que prioritzarà el suport a la creació i la internacionalització de la cultura catalana i que ho farà amb eficiència i austeritat. Hi haurà retallades significatives, sobretot en l’estructura organitzativa del departament. El conseller ha fet un prec a la resta de partits polítics, utilitzant paraules de l’historiador Jaume Vicens Vives.