Les obres de reforma de la sala d'actes van començar fa més de 10 anys però no serà fins a 2014 que s'enllestiran. Quan la Generalitat va iniciar els treballs de remodelació va descobrir que l'estructura tenia aluminosi, aquest imprevist va fer que el cost del projecte es disparés i per això l'obra va quedar inacabada. Ara l'Ajuntament n'assumirà la gestió i invertirà prop d'un milió d'euros per finalitzar-la. Una notícia que feia molt de temps que esperaven els dos instituts que comparteixen l'equipament. AINA BOU, directora de l'Institut Joan d'Àustria "Un espai que ha estat durant 10 o 11 anys tancat, doncs és molt positiu que per fi es pugui fer servir. Era un espai molt utilitzat pels dos instituts. Ens ho anàvem repartint. Teníem un trimestre cadascun." Els centres educatius continuaran compartint l'ús de la sala d'actes, però ara també s'obrirà al barri perquè el veïnat pugui fer servir l'equipament. VICTÒRIA BADIA, directora de l'Institut Infanta Isabel "Nosaltres ho valorem positivament. Si l'espai és d'utilitat per al barri i pot haver-n'hi una gestió correcta en la qual nosaltres tinguem prioritat d'utilització dins l'horari lectiu, no tenim res a dir. No estan les coses com per malmetre la utilització d'aquest espai. Vull dir, cap problema." Perquè l'espai s'aprofiti per al barri serà necessari crear-hi un accés independent del que disposen els dos instituts. Aquesta serà una de les obres que s'hi farà. Les altres consistiran en la remodelació de l'escenari i els camerinos i la col·locació de les butaques a la sala. L'altra novetat serà en la gestió, que anirà a càrrec del Centre Cívic Sant Martí, una decisió que des de l'associació de veïns qüestionen. MANEL MARTÍNEZ, president AV Sant Martí de Provençals "Aquest auditori ha de ser gestionat per les parts afectades i interessades de forma directa, que són: els representants dels instituts Joan d'Àustria i Infanta Isabel, l'associació de veïns i l'Ajuntament." Com que fins al moment la sala d'actes només la feien servir els dos instituts, no tenia cap nom. Però a partir d'ara que serà un equipament municipal l'associació de veïns proposa que porti el nom del barri de Sant Martí de Provençals.

Aquesta decisió, no només beneficiarà els dos centres sinó que el pla del govern municipal és convertir aquest espai en un equipament obert al barri que gestionarà el Centre Cívic Sant Martí. L’actuació prevista pel districte servirà per fer-hi un nou accés, remodelar-ne els camerinos i l’escenari i col·locar-hi les butaques, en total 373. La inversió que s’hi destinarà serà de 992.000 euros.