L'Andreu ha tingut moltes col·leccions al llarg de la seva vida. Una de les més importants que té és la de postals. Ara, ha decidit cedir-ne les de Sant Gervasi a l'historiador Jesús Mestre per completar els fascicles que està preparant sobre la història del barri. ANDREU VALLDEPERES, cedent "Sant Gervasi m'ha intrigat que hi hagi, diguéssim, hi hagi un detall de detall. Per exemple, un llibre de Barcelona, n'hi ha centenars; un llibre de Catalunya, centenars també, llibres d'Espanya, milers... Però de Sarrià sí, però de Sant Gervasi en concret és difícil." És justament gràcies a les aportacions com les de l'Andreu que es pot fer aquest llibre i descobrir com era el passat de la zona. On ara viu ell abans hi havia la finca del Frare Negre, una gran propietat on va viure el militar Craywinckel. Un Sant Gervasi amb pocs edificis i amb sorpreses com un bosc on ara hi ha el carrer de Balmes. JESÚS MESTRE, autor del llibre "És una fotografia que trobo molt interessant perquè mostra el que era la ciutat jardí. Aquesta part de Sant Gervasi que hi ha els turonets, però més o menys bastant plana, però abans eren barrancs i turons, no?" Sant Gervasi ha estat un barri de contrastos. Al mateix territori on hi havia hagut cinc clubs de tennis també hi havia nuclis on vivien obrers. JESÚS MESTRE, autor del llibre "Una cosa interessant d'aquí és veure que això és la fàbrica del Dr. Andreu, el de les pastilles per a la tos. Ell vivia en un xalet que està aquí al darrere i al davant hi ha totes aquestes casetes, que eren les casetes dels seus treballadors." Trobar documentació sobre les fotografies ha estat un repte perquè, encara que hi ha força informació, és molt dispersa. JESÚS MESTRE, autor del llibre "Contràriament a Sarrià, les coses que la diferencien, o Gràcia, que són nuclis molt centralitzats d'alguna manera, aquí a Sant Gervasi, a part del centre la Bonanova, hi ha molts més altres centres que també tenen personalitat per si mateixa." De moment ja han aconseguit 1.500 fotografies i esperen que quan s'acabi la col·lecció de fascicles n'hagin pogut recollir almenys 2.500.