El petroli és una de les principals fonts de contaminació del medi ambient a la terra, tant pels derivats plàstics com per la combustió i els vessaments. El projecte artístic ‘Capital’, de l’artista cubà Reinaldo Cid, denuncia la problemàtica de la contaminació de la badia de l’Havana, però alhora incideix en com aquests residus afecten en el medi ambient i repercuteixen en la salut i qualitat de vida de les persones.