Els projectes educatius A tot ritme i Mostra de rock pretenen facilitar als estudiants el coneixement i la pràctica de diferents formes d’expressió musical. Aquest any, a més de la col·laboració de L’Auditori, hi participen el Taller de músics i el grup Soldiers of Rock.

La Mostra de Programes Culturals ofereix als instituts l’oportunitat de donar a conèixer l’aprenentatge i la creació artística que hi duen a terme els estudiants. A principi de curs, els centres s’incorporen a alguna de les modalitats i el professorat rep formació de les diferents entitats i institucions col·laboradores, que després transmet a l’alumnat. En acabar el curs, la tasca desenvolupada es presenta públicament mitjançant la Mostra de Programes Culturals.