Els museus, centres patrimonials i els centres d’exposició de Barcelona van rebre 11 milions de visitants durant el 2016.

Tot i que l’any 2015 va tancar amb un total de 13 milions de visitants, tenint en compte les dades disponibles de l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona, les xifres es mantindrien també el 2016. De fet, les dades, ja definitives, dels centres patrimonials i d’exposicions municipals o amb participació municipal així ho indiquen, ja que s’han mantingut en 7,6 milions de visites.

Entre els museus municipals més visitats hi ha El Born Centre de Cultura i Memòria amb 1.306.230 persones, que, malgrat tot, perd prop de 190.000 visitants en un any. El segueixen el Museu Picasso, que no arriba al milió de visites amb una disminució del 5 % i completa el podi el MUHBA, que es manté al voltant dels 920.000 visitants. En canvi, el Museu Marítim de Barcelona ha guanyat un 37 % de visitants, superant les 300.000 entrades venudes.

En aquesta llista destaca la pèrdua del 46 % de públic del Museu del Disseny de Barcelona, que s’ha quedat amb 117.267 visites. Tot i així, cal puntualitzar que l’any 2015 aquest museu no va cobrar entrada durant el mes de gener, fet que va comportar unes 94.000 visites. És el mateix cas que el Museu de Cultures del Món, que va tenir un període gratuït durant el 2015. En canvi, és notable la pèrdua de visitants a la Virreina Centre de la Imatge, una disminució del 40 %, després de diversos canvis organitzatius a l’equipament.

Equipaments d’altres administracions i privats

Pel que fa als altres equipaments d’altres administracions i privats de la ciutat, de moment, les xifres actuals marquen una diferència de dos milions menys de visitants respecte del 2015, passant dels 5,7 als 3,7 milions. Tot i així, l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona encara ha de comptabilitzar diversos espais com per exemple el Museu del Futbol Club Barcelona, que el 2015 va tenir 1,7 milions de públic i acostuma a ser l’equipament més visitat de la ciutat. En aquest moment, però, ja es pot destacar l’increment d’un 171 % de les visites a la Fundació Foto Colectania, superant les 20.000 persones.