El bosc de Barbizon va ser l'escenari on pintors de finals del segle XIX van obrir camí cap a l'impressionisme, una manera nova d'entendre l'art en què l'important era sortir a l'exterior i captar un moment del dia. Amb tocs ràpids de pinzell representaven els colors que observaven directament de la natura i aconseguien així efectes de llum. RICHARD RAND, conservador en cap de l'Sterling anf Francine Clark Art Instuitute "Pintaven les obres en un fons blanc, no marró com en el cas dels artistes tradicionals, de manera que el fons blanc dóna lluminositat." El matrimoni francès Clark va reunir tots aquests quadres a casa seva i el 1955 van inaugurar un museu a Massachusetts. Aquesta obra és la preferida del col·leccionista i el punt de referència a l'hora de valorar-ne altres. De fet, van aplicar la nova tècnica a gèneres clàssics com la natura morta. Renoir n'és un dels màxims exponents i la figura central d'aquesta exposició. RICHARD RAND, conservador en cap de l'Sterling anf Francine Clark Art Instuitute "Pintava molt ràpid i amb un pinzell gruixut. Pintava colors brillants i va envair l'esperit d'impressionisme anant per tot el món i pintant la vida moderna." Les innovacions també van arribar a les escenes interiors i els artistes presentaven els personatges en el seu entorn. A més, van començar a pintar dones, amb vestits luxosos i fent activitats quotidianes. També van revolucionar el retrat i pintors com Bonnard van eliminar la perspectiva i van començar a utilitzar colors plans, senyal que el camí continuava cap a l'art abstracte.

Barcelona és l’única ciutat de l’Estat on es podrà veure aquesta exposició, que acabarà el dia 12 de febrer.