La Xarxa de Cases de la Festa de Barcelona serà un centre cultural sense una seu central, al qual es podran adherir els diferents centres de cultura popular que hi ha a la ciutat. Es tracta d’un equipament cultural destinat a la conservació dels elements identitaris de la festa, així com l’explicació pedagògica i la difusió turística de la festa.

Amb aquest projecte, el govern municipal vol fomentar la coordinació i el treball en xarxa dels diferents equipaments de cultura populars dels districtes.

Paral·lelamemt també s’està ultimant el Centre de Cultura Popular de Barcelona, que donarà nous serveis a les entitats que hi resideixen.

L’Ajuntament aposta per connectar la cultura popular amb el món educatiu

Un dels objectius principals d’aquesta nova xarxa és la de poder connectar el món de la cultura popular amb l’escola. Així, des de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i l’Institut d’Educació de Barcelona (IMEB) s’està elaborant conjuntament una proposta que es preveu que es posarà en marxa al llarg del curs 2012-2013.