JOSEP BRUNET, gerent de la biblioteca "La Biblioteca Pública Arús, cedida al poble de Barcelona per voluntat del seu fundador, Rosend Arús i Arderiu. Era un senyor de bona família, sempre va estat vinculat a moviments d'esquerres, federalista, republicans, i amb tots aquests ingredients, a més a més, era francmaçó. L'any 40 vam rebre a la biblioteca un ofici de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona negociado antimasónico, en el qual demanava inventariada tota la biblioteca, donat que es trobava exemplar de bolletins interns de la maçoneria, etc. Aquesta ordre mai no es va complir i sembla ser que una intervenció de un alt càrrec del Movimiento va impedir que la biblioteca caigués a mans de l'espoli. Per estalviar portes i altres, van fer un tipus de passadissos darrere les prestatgeries Aquests passadissos podien servir en alguns casos per amagar-shi, i d'altres per sortir al carrer, sense passar per la porta principal. No tenim referències que això hagi passat mai, però ja sabem vostès que la maçoneria té una gran virtut que mai no deixa res escrit, mai no se sap."