El primer número de la publicació va sortir a la llum el 4 de novembre de 1914, amb el títol de ‘Gaceta Municipal de Barcelona’. Sota la presidència de l’alcalde Guillem de Boladeres i Romà, les primeres entrades feien referència al concurs obert per projectar un nou edifici de Correus i les despeses derivades de l’enterrament del qui fou secretari municipal, Josep Gómez del Castillo, als Josepets de Gràcia. En aquell temps Barcelona no arribava als 600.000 habitants.

En aquests 100 anys la publicació ha imprès més de 120.000 pàgines d’informació sobre l’activitat municipal, a banda dels suplements que periòdicament s’hi afegien, com ara escalafons de personal o els pressupostos municipals. La gaseta s’ha publicat ininterrompudament, també durant els anys de la Guerra Civil. En aquest sentit són significatives la darrera gaseta republicana (fins al 23 de gener de 1939) i la primera del nou ajuntament franquista (13 de febrer de 1939). En aquest exemplar es parla de la “necesaria depuración a realizar en tanto a los funcionaries municipales” i es readmet de manera immediata “los funcionarios y empleados municipales declarados cesantes o jubilados indebidamente por el Ayuntamiento rojo-separatista que actuó a partir del 18 de julio de 1936”.

La ‘Gaseta Municipal’ ha esdevingut un fons documental de primer ordre sobre la vida quotidiana de la ciutat. L’Arxiu Contemporani de Barcelona en conserva la col·lecció completa i la posa a disposició dels investigadors i la ciutadania.