Barcelona concentra gran part dels espais de formació del circ de Catalunya. Segons es desprèn dels informes fets per conèixer els formadors i l’estat de la formació en aquesta disciplina artística, el 33% dels centres estan ubicats a la ciutat. En total, s’han identificat fins al moment prop de 40 centres de formació i més de 100 formadors arreu del territori català.

Els informes sobre els formadors i sobre els centres de formació de circ han estat elaborats a partir de la creació de dos censos que han servit per identificar-los i quantificar-los. Ja es poden consultar per Internet. Els directoris serviran per posar en contacte professionals de totes les disciplines i perquè tothom qui vulgui entrar al món del circ pugui trobar un lloc on formar-se.

El perfil majoritari del formador de circ a Catalunya és d’un home, d’entre 26 i 40 anys, que resideix a Barcelona i amb una titulació superior. Més del 50% dels professionals tenen formació pedagògica en la matèria, i de mitjana fa 10 anys que s’hi dediquen. L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), amb la col·laboració del Consell Nacional de Cultura i de les Arts (CONCA), també constata que els formadors no tenen una dedicació completa a aquesta activitat i que els aeris són la tècnica que més professionals ensenyen.

En els darrers anys també s’ha observat un augment important del nombre de centres, encara que només l’11% tenen una trajectòria que els avala amb més de 20 anys d’experiència en formació de circ. La gran majoria disposa d’una seu fixa i predominen els centres petits que no superen els 50 alumnes.

Nous cicles formatiu de circ

Els impulsors de l’estudi han destacat la importància de la formació del circ en la societat i han assegurat que aquesta disciplina artística té cabuda en la matèria d’educació física així com en altres assignatures com les matemàtiques o la física, que consideren que es poden ensenyar mitjançant determinades activitats de circ. S’admet, això no obstant, que la proposta “encara és a les beceroles” i que per ara han estat professors a títol particular els qui han experimentat a classe, per exemple, amb malabars.

Reclamen que cal establir ensenyaments homologats que aportin als professionals un nivell alt de preparació. Així, han avançat ques’ha creat el cicle formatiu de grau mitjà, animació en circ, que es preveu que es podrà començar a impartir el curs 2015-2016, i que s’està treballant en la redacció del títol de cicle formatiu de grau superior de tècnic especialitzat en les arts del circ.