Aquest programa ja fa dos anys que està en marxa a tot Catalunya. El gruix dels participants es troben a Barcelona i la seva àrea metropolitana.