De les 70.000 persones que acabaran passant pel Sónar n'hi ha 2.000 que són professionals de les indústries creatives i que venen a fer negoci. Al SónarPro s'hi concentren 700 professionals, majoritàriament del Regne Unit. Els experts també tenen espai per donar conferències magistrals. Avui hem vist un responsable d'Spotify i un d'Orchard, una intermediària entre les discogràfiques i els portals per escoltar música online. "Esperem pagar menys per la música en el futur. Les empreses com Spotify formen part de la nostra vida. Vam veure-ho als anys 90 amb Napster, quan la gent va ser molt entusiasta en compartir música. I ara ho veiem amb Spotify. La bona notícia és que això fa que es paguin molts diners a les companyies discogràfiques i als artistes".