El Dalí dels anys 50 en la cúspide creativa captat per la càmera de Català-Roca, al costat del Dalí vell amb la mirada perduda i cansat de la fotògrafa Colita. És un dels deu diàlegs que s'estableixen entre l'obra de Català-Roca i deu fotoperiodistes contemporanis. Tots ells presenten fotografies que es relacionen amb les del mestre: algunes per la composició com la de Sandra Balsells, d'altres pel personatge o la mirada, com la de Joan Guerrero. El punt de partida en comú, és un homenatge al mestre. CRISTINA SAMPERE, directora de la Fundació Setba "Vam començar amb el títol, quin seria el títol¿ 'Benvolugut mestre Català-Roca', i vam buscar deu fotoperiodistes que poguessin subscriure aquest títol i els deu van dir que sí, nosaltres podriem dir benvolgut mestre, el considerem un referent en la nostra fotografia." Aquesta és una exposició en blanc i negre, amb una única excepció, la imatge que ha triat Andreu Català, el fill de Català-Roca. CRISTINA SAMPERE, directora de la Fundació Setba "Andreu Català és l'únic que fa fotografia color. Va treballar ja quan Català-Roca feia color i potser el seu fill va dir jo sóc color, el meu món és en color, el del meu pare era en blanc i negre." A banda dels diàlegs, la mostra també exhibeix un seguit de peces úniques, com les dues càmeres que van pertànyer al fotògraf: la Leica i la Hasselblad. A banda hi ha un petit espai reservat per a retrats d'artistes i escriptors realitzats per Català-Roca entre 1950 i 1975.

L’obra de 10 fotoperiodistes contemporanis (Sandra Balsells, Andreu Català, Colita, Pepe Encinas, Joan Guerrerro, Kim Manresa, Jordi Pol, Leopoldo Pomés, Txema Salvans i Tino Soriano), al costat del pare de les imatges captades per la càmera de Francesc Català-Roca, considerat el pare del fotoperiodisme català i espanyol.

La Fundació Setba proposa una nova mirada a l’univers de Català-Roca. Des de la galeria es van posar en contacte amb 10 fotògrafs a qui van demanar si consideraven Català-Roca un referent i un mestre. Segons la directora de la Fundació Setba, Sandra Sampere, la resposta de tots ells va ser afirmativa.

A partir d’aquí els van entregar una fotografia de Català-Roca i cada artista van triar una fotografia per crear el diàleg. Els 10 fotògrafs presenten imatges que es relacionen amb les del mestre: algunes per la composició, d’altres pel personatge, per la situació o la mirada.

En el cas de Colita, el Dalí vell amb la mirada perduda i cansat, al costat del Dalí dels anys 50 en la cúspide creativa captat per la càmera de Català-Roca. L’altra fotògrafa que participa en la mostra, Sandra Balsells, ha triat una fotografia d’un confrare a la Setmana Santa siciliana franquejat per les barres d’un pas. Una imatge que recorda la del mariner de la sisena flota americana envoltat per dos canons, que va fer el 1953 Català-Roca.

Totes les imatges són en blanc i negre, tret de la triada pel fill de Català-Roca, Andreu Català. Un fet que segons Sampere s’explica perquè pare i fill van treballar junts en l’època del color.