Jordi León ha estat el director convidat per l'ESMUC per dirigir la Cobla, una de les grans formacions a la qual tenen accés els estudiants. El cicle de Gran Conjunt, que enguany celebra la setena edició, és per als estudiants de l'ESMUC un moment especialment rellevant en l'etapa formativa. JOSEP MOLINER, cap del Departament de Música Tradicional de l'ESMUC "Un cop s'han acabat les classes es comencen a assajar grans conjunts. Per exemple, en el cas de la Cobla, la Cobla ha estat assajant de dilluns a divendres tres hores al matí i tres hores a la tarda. Tots els estudiants participen en els conjunts... no cada any, perquè no hi ha plaça per a tots, però, vull dir, no és ni un conjunt per als millors, ni per als selectes. Tots són millors, tots són bons." Reputat especialista de la Cobla, Jordi León havia dissenyat un repertori d'homenatge als qui han estat mestres seus, com Rafael Ferrer o Narcís Paulís, qui li va ensenyar tot sobre el flabiol. D'aquest compositor va triar la suite 'La Garrotxa'. La Cobla, com a formació, s'associa principalment a la sardana, però el programa d'ahir ho desmentia. De fet, només va incloure un parell de sardanes de Lluís Albert. El moment àlgid va ser la reestrena d'una peça de Manuel Oltra, qui amb 90 anys va assistir a la vetllada. La 'Suite marinera, per a cobla, piano i percussió' no s'havia interpretat des de finals dels anys 50, quan el compositor la va estrenar.

Programa:

Rafael Ferrer       ‘Camí enllà’ (suite, 1982)

Narcís Paulis       ‘La Garrotxa’ (suite, 1949)

Lluís Albert         ‘Cor jove’ (sardana, 1962), ‘Placidesa’ (sardana, 1954)

Manuel Oltra      ‘Suite marinera, per a cobla, piano i timpani’ (1958, reestrena)