Barcelona guanyarà un equipament cultural, el Centre de les Arts Lliures de Barcelona. Dirigit per la Fundació Brossa, que ja gestiona La Seca Espai Brossa, l’equipament s’estrenarà al desembre i aglutinarà espais expositius i d’altres dedicats a l’exhibició teatral i a les arts en viu.

L’experimentació al poder

El Centre de les Arts Lliures no està concebut com un museu ni com un teatre, sinó que vol posar l’èmfasi en la visualització de processos creatius i serà especialment sensible amb les noves generacions.

L’equipament, per tant, s’adreçarà especialment a joves, creadors i investigadors des d’una dimensió creativa, i treballarà amb els centres educatius a la vegada que s’integrarà amb el teixit associatiu i cultural del barri i de la ciutat amb l’objectiu d’arribar a tots els públics.

La paraula, la imatge i l’acció

La paraula, la imatge i l’acció seran el trinomi que definirà el programa del Centre de les Arts Lliures.

La paraula que transita, la imatge que es mou i el cos que parla. Aquestes tres idees determinaran la programació del centre
Fundació Joan Brossa

Els objectius principals del centre són:

  1. Promoure la creació, el pensament i la formació de pràctiques contemporànies des d’un punt de vista polièdric i multidisciplinari.
  2. Acollir propostes de joves creadors i investigadors emergents i establir diàlegs interdisciplinaris i intergeneracionals per treballar en els tres temps: passat, present i futur. A més, s’obriran els processos creatius per compartir-los amb la societat.
  3. Articular un projecte educatiu expandit i vehicular-lo utilitzant els processos de creació com a base de l’aprenentatge i la innovació i integrant-los en la programació.
  4. Conservar, exhibir i difondre el llegat de Joan Brossa i promoure el seu esperit transgressor i interdisciplinari de la seva producció entre les joves generacions.

Fidel a l’esperit transgressor de Brossa

El centre vetllarà per preservar el llegat i la memòria de Joan Brossa des del present i en totes les seves vessants creatives. També vol esdevenir un espai on es transgredeixin les arts, erigint-se com la casa de la creació contemporània dedicada a l’experimentació, a l’estudi de llenguatges expressius nous, a l’exhibició i a la divulgació.

La rehabilitació de La Seca

El Centre de les Arts Lliures de Barcelona unifica les dues activitats que es portaven a terme a l’edifici de l’antiga casa de la moneda de La Seca, un edifici del segle XVI ubicat la bell mig del barri de la Ribera.

Com serà l’edifici?

L’edifici s’organitza en tres plantes al voltant d’un pati on s’ubicarà la cafeteria, espai central que unificarà les dues Seques.

  • La planta de baix tindrà l’entrada principal i es destinarà a desplegar-hi l’activitat teatral.
  • La primera planta estarà dedicada a Brossa, tant com per visibilitzar-ne el patrimoni creatiu que ens ha deixat, com a rellegir-lo.
  • La part que dona al carrer de la Seca centralitzarà les propostes més properes a la nova contemporaneïtat.
Secció oest del nou Centre d’Arts Lliures
Secció est del nou Centre d’Arts Lliures