L’Institut d’Estudis Catalans acaba de posar al dia la segona edició en línia del seu ‘Diccionari de la llengua catalana’. L’actualització incorpora 15 articles nous i prop de 200 modificacions, moltes de les quals són conseqüència de la inclusió al diccionari d’algunes de les novetats de la ‘Gramàtica de la llengua catalana’ publicada per la mateixa institució el 2016.

Articles nous

Els substantius “bitcoin”, “enya”, “nano” i les interjeccions “fet” i “entesos” són alguns dels articles nous que ha aprovat la Secció Filològica i que s’han afegit a la versió en línia del DIEC2. El diccionari també acull “cassolada” en el sentit  de “protesta col·lectiva en la qual es fa soroll amb cassoles”. També s’hi incorporen locucions d’ús freqüent, com “color de gos com fuig”, “amb comptagotes”, “estar d’algú”, “només faltaria” i “fer curt”.

L’actualització també incorpora accepcions que corresponen a usos ben vius com “mosaic fet amb trossos de ceràmica trencada” del substantiu “trencadís”. El valor d’interjecció dels mots “enhorabona” i “ànsia” o el sentit de “venir sobtadament un desig” del verb “agafar”. Alhora són destacables els nous significats dels articles “falcó” i “falconer,-a”, relatives a la manifestació de cultura tradicional i popular dels falcons.

Modificació de “sexe dèbil”

És rellevant la modificació de la definició de la subentrada “bell sexe” o “sexe dèbil” per indicar que aquestes expressions estan en recessió i que sovint s’usen amb valor discriminatori.