'Bestiari' és el resultat d'un projecte becat en innovació i cultura popular que els va dur a pouar en bestiaris de diferents èpoques i autors, des de Plini a Prudenci passant per l'anònim bestiari català del segle XII. ROGER AIXUT, músic "Els bestiaris reflecteixen una visió sobre l'home que els homes que escrivien projectaven en els animals. Arquetips morals, virtuts, defectes... sempre de l'home parlant sobre l'home." En aquest itinerari antropològic i bestial han comptat amb la veu i els llavis de l'actriu Mònica Lòpez, intèrpret dels textos que musica, en directe, el conjunt. Als instruments que toca el trio, hi afegeixen l'habitual repertori d'andròmines fetes amb materials de rebuig. Enginys mecànics que produeixen sons d'animal, com aquestes granotes. O bé, i a la inversa, restes d'animal que emeten sons de màquina. Es tracta segurament de l'espectacle més tèrbol i fosc que hagi entregat fins ara CaboSanRoque.

El conjunt, que experimenta amb instruments creats a partir de materials de reciclatge, presenta un nou espectacle: ‘Bestiari’. Un recorregut musical per textos extrets de diversos bestiaris, bàsicament de l’antigor i l’edat mitjana.