La llengua catalana, segons les dades, és una de les més actives a Internet en relació amb el nombre de parlants, segons l’InformeCAT. Els redactors del document afirmen que “el català gaudeix de bona salut”, ja que el nombre de parlants de la llengua ja se situa prop dels 10 milions de persones i que el 91% de la població del domini lingüístic l’entén.

Segons l’informe, el català és la 27a llengua al món en pes econòmic i la catorzena més parlada d’Europa. El punt feble, però, és l’àmbit judicial. Només un 14% de les sentències de Catalunya es dicten en català. Una de les conclusions és, doncs, que cal reforçar la llengua en l’àmbit judicial. L’estudi també destaca la poca presència del català en el cinema i també en les joguines.

Els redactors de l’informe rebutgen que Catalunya sigui una comunitat autònoma bilingüe, ja que s’hi parlen 271 llengües, i argumenta que el català s’està consolidant com a llengua d’acollida, ja que la meitat de la població nascuda fora de Catalunya parla català.

Per últim, l’estudi denuncia que en l’àmbit legal hi ha més de 500 lleis que reforcen la desigualtat entre el català i el castellà en favor de la segona llengua, una dada que, segons la Plataforma per la Llengua, “trenca el discurs de la suposada imposició del català”.