Considerada com la millor biblioteca pública del món de l’any 2023, la Gabriel García Márquez està arribant al límit de capacitat, segons la direcció de l’equipament. La Biblioteca de Sant Martí ha doblat el nombre de visitants mensuals de mitjana en un any —se situen per sobre de les 40.000— i el mes d’agost fins i tot va aconseguir superar la històrica Jaume Fuster com a més visitada de Barcelona.

La directora, Neus Castellano, reconeix que l’equipament està desbordat i que li calen més recursos per poder fer front a la demanda dels usuaris. Castellano assegura que, amb el volum de visitants que genera, la Gabriel García Márquez hauria de disposar de més espais i un horari ampliat als diumenges, com sí que tenen altres biblioteques de la xarxa com la Jaume Fuster, a Gràcia; la Sagrada Família, a l’Eixample, i la de Can Fabra, a Sant Andreu.

Convertir l’Espai Antonio Herrera en una nova sala

Un dels efectes col·laterals d’aquesta necessitat de guanyar metres quadrats incidirà en l’Espai Antonio Herrera, situat al soterrani de l’equipament. Ara mateix està gestionat pel Centre d’Estudis Sant Martí de Provençals, que hi té un arxiu, però el districte el vol convertir en un nou espai de silenci per a la biblioteca.

Arantxa Morán, presidenta de l’entitat, lamenta la situació i demana que se’ls ofereixi un espai en les mateixes condicions “d’accessibilitat i de seguretat” al barri.

Més de 2.000 visitants cada dissabte

A banda del pic del mes d’agost, segons dades de Biblioteques de Barcelona, la García Márquez s’ha consolidat durant la tardor com la segona biblioteca amb més visites de tota la xarxa i retalla distàncies amb la primera, la Jaume Fuster, que és la més gran de la ciutat.

Les dades demostren també que si bé durant els primers mesos de l’any, la García Márquez superava els 20.000 visitants mensuals de mitjana, a la tardor ha superat els 40.000, mentre que la Jaume Fuster ronda els 50.000. A més, segons la direcció, els dissabtes se superen els 2.000 visitants.

Tot i que és conscient de la curiositat que desperta la biblioteca, en especial després d’haver rebut diversos premis, la directora reconeix que el desbordament no ve només d’aquest factor: “La biblioteca està plena cada dia de gent que ve a estudiar, a llegir o als clubs de lectura” assegura.