La Biblioteca de Catalunya té els orígens en la biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans, que es va crear l'any 1907. No va ser fins a 1914 que la Mancomunitat de Catalunya li va atorgar l'estatus de Biblioteca de Catalunya, oberta al públic i amb la voluntat de recollir la producció catalana, del passat, del present i del futur. EUGÈNIA SERRA, directora de la Biblioteca de Catalunya "Tenim com a funció que tot allò que es publica a Catalunya, o que sigui de tema català o d'autor català, poder-ho recollir amb la missió de, per un costat, de conservar-ho perquè les generacions futures en puguin tenir coneixement d'allò i, d'un altre, difondre-ho per fer-ho conegut." En els orígens la biblioteca estava al Palau de la Generalitat, i es va traslladar a l'antic Hospital de Sant Pau durant la Guerra Civil. Actualment el seu fons és de quatre milions de documents, la majoria dels quals provenen de donacions, i els més antics es remunten al s. XI. EUGÈNIA SERRA, directora de la Biblioteca de Catalunya "Se situen les 'Homilies de Organyà', que és el text literari més antic, i després també se situa, per exemple, els 'Greuges del senyor de Caboet', que és un document en català i llatí que no és literari. Estem parlat de documents del segle XI, XII, XIII, cap endavant. Aquí hi ha llibres, revistes, hi ha fons d'arxiu, hi ha pergamins hi ha cartes, hi ha sonors, hi ha partitures, hi ha mapes, hi ha cromos, ex libris, vídeos, gairebé qualsevol tipologia documental." Per commemorar el centenari, a més de tenir diversos actes programats, s'ha creat una secció especial al web de la biblioteca. A la pàgina s'hi ha incorporat material històric, com fotografies dels primers treballadors o els carnets dels primers lectors, així com una selecció àmplia dels fons que hi havia a la biblioteca quan es va obrir al públic.

Bona part de l’origen d’aquests fons va ser la societat civil. Actualment el fons de la Biblioteca de Catalunya està format per més de quatre milions de documents, conservats en diversos suports: llibres, revistes, arxivadors, pergamins, cartes, vídeos, documents sonors, partitures, mapes, cromos, ex libris… Des de l’aprovació de la llei de biblioteques, el 1981, aplega aquells impresos i material enregistrat de tot Catalunya. Els documents més antics es remunten al segle XI; s’hi guarden, per exemple, les ‘Homilies d’Organyà’, el document més antic que es conserva escrit en català. A més, des que es va fundar, s’ha anat realitzant un programa d’ampliació de col·leccions, amb documents i biblioteques de diverses procedències, tant particulars com institucionals.

La Biblioteca de Catalunya té els orígens en la biblioteca de l’Institut d’Estudis Catalans, que es va crear l’any 1907. No va ser fins al 1914 que la Mancomunitat de Catalunya li va atorgar l’estatus de Biblioteca de Catalunya, oberta al públic i amb la voluntat de recollir la producció catalana, del passat, del present i del futur. En els orígens, la biblioteca estava al Palau de la Generalitat. Es va traslladar a l’antic Hospital de Sant Pau durant la Guerra Civil.

Per commemorar el centenari, a més de tenir diversos actes programats, s’ha creat una secció especial al web de la biblioteca. A la pàgina s’hi ha incorporat material històric, com fotografies dels primers treballadors o els carnets dels primers lectors, així com una selecció àmplia dels fons que hi havia a la biblioteca quan es va obrir al públic.