Entre 18 i 20 graus de temperatura i al voltant d'un 56% d'humitat són les dades adients per la conservació de documents. El mes de maig, però, a l'Arxiu Municpal de Gràcia hi havia més d'un 70% d'humitat. La causa, una fuita d'aigua que va mullar les caixes que conserven els documents històrics del districte. Ara, des de l'Arxiu asseguren que s'ha pogut recuperar tota la documentació malmesa. LLUÍS ÚBEDA, Servei de Coordinació de Centres de la Direcció de l'Arxiu de Barcelona "Es calcula que eren unes 150 caixes, perquè és clar, en venir del sostre, va començar a caure i va anar regalimant per les prestatgeries, és clar, i llavors, va anar de forma indiscriminada, va afectar més unes zones que altres." Les caixes afectades pertanyen al Fons Buch i Parera, del Centre Excursionista de Gràcia, i al Fons de l'Ajuntament de Barcelona. L'actuació va ser immediata i això va permetre assecar tota la documentació ràpidament i ara està disponible per consultar. LLUÍS ÚBEDA, coordinació de centres de la direcció de l'Arxiu de Barcelona "Primer, el treball de preservació inicial i, després, el treball propi de restauració ha assolit que puguem dir que estem al 100% de salvació de tot el fons." Només les fotografies han hagut de passar per un procés de restauració. Les vores, però, n'han quedat esvaïdes tot i que la imatge principal està en bon estat. Des del mateixArxiu esperen que les canalitzacions del sostre no causin un altre ensurt, ja que entre aquestes parets es conserva una part important de la memòria de Gràcia.

L’actuació per restaurar els documents afectats per la fuita d’aigua del mes de maig va consistir a fer una desinfecció preventiva i l’assecat de la documentació mullada. Després, es va dur al taller de la restauradora el material més sensible, en aquest cas, les fotografies. Ara, tota la documentació ha tornat a l’Arxiu i ja està disponible a la consulta de la ciutadania.